Зміст

Нормативно-правове забезпечення (ПД)

Нормативно-правове забезпечення

Конституція України

Закон України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017)

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (Прийняття від 16.01.2020. Набрання чинності 18.03.2020 ), крім того:

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016  № 988-р)

Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688)

Державний стандарт базової середньої освіти  затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти від 23 листопада 2011 р. № 1392 {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ   № 538 від 07.08.2013 № 143 від 26.02.2020}

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»

Освітня програма «Світ чекає крилатих», що реалізує інтегровану освітню систему А.Д.Цимбалару для початкової освіти І та ІІ циклів навчання. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 року № 688)

Наказ Міністерства освіти і науки України № 235 від 19.02.2021 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 408 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1493 від 28.11.2019 р. «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

G-5V7L67B2GG