Зміст

Ресурси дистанційного навчання

Наразі освітній процес у закладі загальної середньої освіти відбувається з використанням ресурсів дистанційного навчання, а саме:

1. Сервіс Нові знання (https://nz.ua/) – електронний журнал та щоденник nz.ua;

2. Робота на платформі Google Workspase GSuite;

3. Комунікаційні платформи Viber, Zoom,Telegram та інші;

4. Онлайн-тести створюються в Google-формах, а також на спеціалізованих платформах, до прикладу, «На урок», «Всеосвіта»,
«Мій клас», Classtime, Quizizz, Kahoot, LearningApps тощо за вибором учителя, ураховуючи можливості учнів;

5. Потенціал Всеукраїнської школи онлайн, яка пропонує для опрацювання кожної навчальної теми для всіх класів відповідні
матеріали (відеоуроки, конспекти, тестові завдання);

6. Відеозаписи розміщеної на сайті КНЗ «ЧОІПОПП Черкаської обласної ради» «Дистанційної школи для учнів» за посиланням:
https://bit.ly/3KY4dPR «Дистанційна школа для учнів» містить 10-ти або 15-хвилинні навчальні відеопояснення нового матеріалу уроків з усіх основних навчальних предметів для всіх класів, які школярі можуть переглядати у зручний для себе час стільки разів, скільки їм потрібно для засвоєння нової теми;

7. Онлайн-уроки проводяться за допомогою сервісу Google Meet у захищеному середовищі Google Workspase GSuite, за потреби
використовуються програми Zoom, Skype, Viber, Cisco Webex, що забезпечує вчителеві потужний інструмент для мотивації і
спілкування з учнями на відстані в безпечному середовищі (ці сервіси дають змогу викладачу поєднати мультимедійні ресурси
(текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію) на єдиній платформі та в режимі реального часу обговорити й пояснити навчальний матеріал;

8. Онлайн-ресурс, як віртуальні дошки Padlet (https://padlet.com/), Linoit (http://linoit.com/), Jamboard тощо.

9. Електронні версії підручників 1-11 класів

 

G-5V7L67B2GG